Bewustzijn

De meesten van ons laten zich sterk beïnvloeden door de omgeving, omstandigheden en anderen. Het is mij persoonlijk duur komen te staan toen ik inmiddels 18 jaar terug een burn out kreeg. Ik heb, in het herstel proces en zelf onderzoek wat volgde, ontdekt en ervaren dat wij ons in geen enkele vorm afhankelijk hoeven te maken van wat er om ons heen gebeurt.

Sterker nog, ik ben gaan experimenteren met het negeren van de omstandigheden en te focussen op datgene wat ik zou willen bijdragen. Die omslag in gedrag heeft mij heel veel inzicht gegeven in hoe wij zelf ongemerkt heel veel chaos en verwarring creëeren, maar ook hoe wij zelf de oplossing kunnen zijn in alles wat ons tegen zit of tegenhoudt.

Daarvoor is de eerste stap bewust te worden, daarna bewust te blijven om vervolgens bewust te Zijn. Inzicht en verandering zijn het sterkst als ze van binnenuit komen. In elke lezing, workshop, coaching of gesprek komt bewustwording of bewust-zijn aan bod. Het is de basis van elke vorm van groei, als professional en als mens.
Bewustwording is alert zijn op jouw eigen gedachten, en wat hieruit voortvloeit, en in plaats van onbewust handelen, bewust de keuze maken voor andere gedachten, acties en gedrag.
Zelfbewust en alert de keuze maken ipv het slachtoffer te zijn van jouw eigen onbewuste en aangeleerde gedrag.
Bewust Zijn is een authentieke, realistische en zeer bekrachtigende attitude.