Bezieling

be·zie·ling de; v 1 het bezielen 2 innerlijke inspiratie

Diepe innerlijke inspiratie, een bron van energie, focus en enthousiasme.
Weten waarvoor je elke ochtend weer met plezier en goede zin het bed uit springt. Een dag waarin je inspiratie, voldoening en bestemming beleeft, en geniet van de ervaringen die je dagelijks hebt. Het leven gaat als vanzelf.

De dagelijkse praktijk is vaak anders, in de loop der tijd is de bezieling verloren gegaan en voor velen is het zelfs een vage herinnering uit hun kindertijd. De ervaring van werkelijke bezieling is zo zeldzaam, slechts weinigen kennen de ongekende kracht ervan, het is een onbenut vermogen die we allemaal hebben. Zonder het te weten zijn we gevangen geraakt in onbewuste aannames, verplichtingen en oude gedachte patronen, die eigenlijk al lang niet meer passen bij de huidige tijd of wie jij werkelijk bent. Ontevredenheid, onvermogen, vermoeidheid, en innerlijke onrust doen zijn intrede.
We vragen ons af waarom we dit ervaren zonder dat we echt in staat zijn een antwoord te vinden. We proberen van alles uit om te ontsnappen uit die situatie.
Zoals: negeren, doorzetten, onderdrukken, bij de pakken neerzitten, slachtoffer zijn van de omstandigheden, kwaad worden, afdwingen, forceren, verdriet hebben, depressief zijn, ziek melden, balen, gefrustreerd raken, net doen alsof, beschuldigen en afhaken.

We zoeken naar passie, vervulling, voldoening, bestemming, een levensdoel. Het is allemaal uiteindelijk een onbewust verlangen naar de essentie, en dat is bezieling.

Bezieling is persoonlijk, ieder heeft zijn eigen blauwdruk voor de ervaringen die hij/zij wenst te ervaren. Ontdekken wat jouw innerlijke motivatie is, is de grootste stap. Daarna wordt het eenvoudig omdat je steeds meer gaat handelen in lijn met je innerlijke motivatie.

De dagelijkse ervaringen helpen je, omdat je meer en meer voldoening en succes ervaart.
Het leven wordt weer kinderlijk eenvoudig en het enthousiasme geeft je weer de energie die je nodig hebt om het onmogelijke mogelijk te maken.
Hoe groots of eenvoudig het ook is, bezieling is voor ieder mens van groot belang voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid.
Bezieling is de innerlijke drijfveer die het leven waarde en glans geeft.

Training "Bezieling (innerlijke inspiratie)

e-book bezielingGratis e-Book "Bezieling"

knop download