Super Heroes

Wie is dat? Hoofden draaien zich om, ogen gaan stralen, de totale sfeer veranderd.
Dat is de invloed van de Corporate Super Hero.

Corporate Super Heroes zijn de helden op de werkvloer, individuen die de moed hebben totaal tegen de stroom in te gaan qua gedrag, en een krachtige positieve invloed op hun omgeving hebben.
Zij hebben besloten niet meer het slachtoffer te zijn van de omstandigheden en zich nooit meer machteloos op te stellen. Daarmee vinden ze de bron van innerlijke kracht die ze in staat stellen in elke situatie op zoek te gaan naar een win-win-win situatie voor zichzelf en alle betrokkenen.

Corporate Super Heroes stellen zichzelf vragen over gewoontes, aannames, verwachtingen, interpretaties en structuren, en doen voorstellen in de richting van efficientie en soepele samenwerking. Waarom? Ze beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ervaringen en gevoel daarover. Dat brengt ze automatisch bij de keuze de harmonie in zichzelf te vinden en te behouden om dat vervolgens ook in hun omgeving te veroorzaken.
Ze zijn primair gericht op het onderhouden van hun eigen positive energie en laten zich niet verstoren door gebeurtenissen in hun omgeving. Daarmee inspireren ze iedereen in hun aanwezigheid en geven ze een alternatief voor stress, verzuim, chaos, agressie en strijd.
Het zijn de game changers die op elke plek waar zij zich begeven iets in beweging zetten.

De attitude van een Corporate Super Hero is eenvoudig aan te leren.
Zodra we inzicht krijgen op een paar misvattingen in ons huidige gedrag, kunnen we het alternatief niet negeren. De grootste stap is de bereidwilligheid om verantwoording te nemen voor jezelf, je gevoel, je gedachten en je handelen. Daarna is het een kwestie van de focus verleggen en door herhaling jezelf een nieuwe gewoonte aan te leren.

Onze wereld heeft de potentie om meteen in positieve zin te veranderen, datgene te zijn waar je hart echt naar uit gaat.
Waar wachten we nog op?

Workshop info